Projekti
tehnicka, radionicka dokumentacija za brvnare

Tehnička dokumentacija sadrži sve relevantne informacije potrebne za izradu pojedinačnih elemenata objekta (pojedinačne grede, nosači, obloge) čime je moguće najveći deo obrade završiti u proizvodnji.

Sklopovi i elementi dobijaju svoje oznake, koje se koriste u procesu izrade, već od samog kraćenja greda, obrade, pa sve do montaže, sve sa ciljem smanjenja mogućnosti zamene pozicija.

Praktična iskustva >>